Zadzwoń do nas: +48 602 391 079 | +48 662 630 454 lub napisz:

Omdlenia u seniora

Omdlenia u seniora są częstym problemem, który wynika z chorób współistniejących oraz pogarszającej się wraz z wiekiem wydolności narządowej. Jest to niebezpieczna sytuacja, która może mieć poważne następstwa, takie jak urazy wynikające z upadków oraz strach przed aktywnością fizyczną w przyszłości. Chwilowa utrata przytomności to stan zagrażający życiu i zdrowiu każdej osoby, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z przypadkiem omdlenia u seniorów. Pierwsza pomoc w takiej sytuacji powinna zostać udzielona jeszcze przed przyjazdem zespołu ratunkowego. Jak zachować się w takim przypadku?

Najczęstsze przyczyny omdleń.

Najczęstszym powodem omdleń jest odwodnienie, spadek ciśnienia oraz wahaniami poziomu cukru we krwi. Każdy stan omdleniowy jest poprzedzony pojawieniem się specyficznych objawów, które są zwiastunem utraty przytomności. W takich przypadkach seniorzy sygnalizują zawroty głowy, uczucia gorąca oraz zaburzenia koordynacji i równowagi. Nagła utrata przytomności może być również spowodowana przez choroby, z którymi zmaga się podopieczny. Ważna jest wtedy szybka reakcja i podjęcie działań stabilizujących stan seniora. Wiedza na temat istniejących schorzeń oraz podstawowych zasad postępowania jest zatem bezcenna.

Omdlenia u seniora 01

Omdlenia u seniora – pierwsza pomoc.

Najważniejszym elementem, o który należy zadbać w pierwszej fazie omdlenia, jest amortyzacja potencjalnego upadku. Bardzo często zdarza się, że urazy nabyte podczas nagłego kontaktu z podłożem są przyczyną poważnych powikłań w przyszłości. Asekuracja i pomoc w bezpiecznym ułożeniu się na ziemi pozwolą uniknąć złamań kości oraz urazów głowy. W miarę możliwości należy również podjąć działania dotyczące otoczenia, które mogą obejmować:

  • ograniczenie dostępu światła słonecznego;
  • otworzenie okna;
  • wyłączenie urządzeń grzewczych;
  • pozbycie się nadmiernej ilości odzieży.

W sytuacji braku odzyskania przytomności lub pojawienia się zaburzeń oddychania konieczne jest wezwanie pomocy zespołu ratunkowego. W większości przypadków omdlenie jest chwilowe, dlatego po upływie krótkiej chwili podopieczny zaczyna reagować i odzyskuje świadomość. Pozostanie w bezpiecznym ułożeniu oraz podanie płynów pozwoli starszej osobie wrócić do sprawności. Należy unikać działań, które mogą spowodować powtórzenie się sytuacji – nagłe wstawanie i wykonywanie szybkich ruchów jest niezalecane w takim przypadku.

Omdlenia u seniora 02

Prewencja omdleń.

Predyspozycja do omdleń wymaga poświęcenia szczególnej uwagi seniorowi w konkretnych sytuacjach. W upalne dni podopieczny powinien unikać przebywania na słońcu oraz ograniczyć aktywności fizyczne do minimum. Klimatyzacja oraz wentylatory ułatwią radzenie sobie z wysoką temperaturą, zwłaszcza jeśli występują również problemy z oddychaniem. Przyczyną zasłabnięcia i utraty przytomności są również zbyt szybkie zmiany pozycji, na przykład podczas wstawania z łóżka. Spokojniejsze ruchy i kontrolowanie oddechu to gwarancja tego, że nie pojawią się nagłe zawroty głowy. Kluczem do unikania omdleń jest także prawidłowe nawadnianie.

Butelka wody zawsze powinna znajdować się w pobliżu seniora, natomiast opiekun musi przypominać o częstym uzupełnianiu płynów. Pozwoli to skutecznie zmniejszyć częstotliwość występowania omdleń, ponieważ samodzielne odczuwanie pragnienia słabnie wraz z postępującym wiekiem podopiecznego. Ważnym elementem jest również uspokojenie seniora i nauka przewidywania stanów utraty przytomności. W sytuacji wczesnego sygnalizowania zbliżającego się zasłabnięcia będzie można podjąć działania, które uchronią podopiecznego przed jego nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Zapraszamy do naszego biura

W centrum Gdańska, na ulicy Szafarnia 11, lokal F8
Zobacz na mapie –>

Masz pytania? Zadzwoń:

☎️ +48 602 391 079

☎️ +48 58 333 12 38